Casa > Coneixement > Contingut
Diferents LCDs, la composició de costos dels materials és molt diferent
- Apr 25, 2018 -

Els components de visualització, com ara terminals d'energia i instrumentació, són mòduls de cristall líquid, i el seu estat és equivalent al del CRT.

Altres parts inclouen circuits de subministrament d'energia, circuits de processament de senyals, etc. Per descomptat, hi ha petxines o alguna cosa així.

Els mòduls es divideixen principalment en components de pantalla i retroiluminació. Les dues parts s'ajunten, però treballen independentment (és a dir, els circuits no estan relacionats).

El principi de la pantalla de cristall líquid és que la unitat de retroiluminació emet una llum uniforme de superfície i la llum es transmet als nostres ulls a través de la pantalla LCD. El paper de la pantalla és processar aquests llums mitjançant píxels per mostrar la imatge. Ambdues parts contenen un gran nombre de peces, que no es detallen aquí.

La pantalla de cristall líquid, ja sigui actiu o passiu, requereix un substrat de vidre (un vidre conductor), un filtre de color, un polarizador, una llum de fons, etc., a més del material de cristall líquid. Els materials auxiliars inclouen un agent d'alineació, un segellador i un material de junta. . Per descomptat, per a les pantalles TFT-LCD, és necessari fabricar una matriu TFT en un substrat de vidre, que requereix gairebé els mateixos materials que la indústria de semiconductors. A més, la composició de costos de les diferents pantalles de cristall líquid és molt diferent.